I Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie

Atrakcyjność i nowoczesność w edukacji gwarancją sukcesu
naukowego i zawodowego młodzieży uzdolnionej

Projekt Atrakcyjność i nowoczesność w edukacji gwarancją sukcesu naukowego i zawodowego młodzieży uzdolnionej, zrealizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, jest oparty na oryginalnej, nowatorskiej koncepcji edukacyjnej. Jego powstanie poprzedziła gruntowna analiza potrzeb uczniów z klas pierwszych i drugich. Od listopada 2008 r. do października roku następnego grupa 40 młodych ludzi uczestniczyła w naukowym przedsięwzięciu, które zapewne dla wielu z nich będzie najciekawszą szkolną przygodą. Projekt opracował zespół pedagogów pod kierownictwem nauczycielki biologii, Lilianny Kosteckiej. Warto dodać, że jest to pierwsze działanie edukacyjne, które w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało od podstaw zaplanowane i zrealizowane w naszej szkole. Jego główna idea polegała na tym, aby młodzieży uzdolnionej, mieszkającej z dala od dużych ośrodków akademickich stworzyć szansę intensywnego rozwoju i rozpoznania swoich twórczych, naukowych możliwości. Uczniowie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych, wykładach, zajęciach terenowych i wycieczkach. W lipcu 2009 r. wyjechali do Kotliny Kłodzkiej na interdyscyplinarny obóz, w czasie którego przygotowywali prace badawcze. Ukoronowaniem działań była szkolna sesja naukowa. W ramach konkursu nagrodzono cztery najlepsze dysertacje. Naukowe zmaganie dalekie jednak było od wszelkiej rywalizacji i miało raczej sens symboliczny. Wielkim sukcesem twórców projektu było rozbudzenie u młodych ludzi pasji poznawczej i uświadomienie im, że w dobie rewolucji informatycznej pojęcie prowincji traci swoje pejoratywne znaczenie. Wielka, życiowa przygoda z nauką może wszak rozpocząć się wszędzie, także w małej wiosce czy w niewielkim powiatowym miasteczku...

Autorom projektu oraz młodzieży dziękuję i życzę, aby zdobyte doświadczenia okazały się przydatne w dalszej pracy i nauce.

Dariusz Kostecki